0%
0%
  • User Ratings (0 Votes)
    0

บุหรี่ไฟฟ้า หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ กลายเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของผู้บุกเบิกในเรื่องของการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน น้ำจุดสำคัญที่ทำให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกพูดถึงกันมากขึ้นคือความเป็นอุปกรณ์พกพาที่สะดวกสบาย ไม่พึ่งไฟฟ้าหรือไหล่เชือกหมด โดยสามารถชาร์จและนำมาใช้งานได้ซ้ำได้เป็นเวลานานกว่าบุหรี่ทั่วไป นอกจากนี้ บุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการลดการสูบบุหรี่และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการเลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง

ประโยชน์ของบุหรี่ไฟฟ้า

ks pod ชาร์จ กี่ นาที

เมื่อพูดถึงบุหรี่ไฟฟ้า ไม่สามารถไม่พูดถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นไปพร้อมกับการใช้งานนี้ได้ ลองมาดูกันว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีประโยชน์อยู่กี่ด้านเราเลยจะพูดถึงเนื้อหานี้

โดยเริ่มต้นด้วยประโยชน์ทางสุขภาพที่ได้รับจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีสารพิษอเนกประสงค์เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ สารโฟร์มอลดีไซด์ หรือสารพิษอื่นๆที่อาจเสี่ยงต่อสุขภาพ เปรียบเทียบกับบุหรี่สุดแสงทั่วไป ซึ่งมักจะกระตุ้นให้เกิดปัญหาหลายๆ อย่าง เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน หรือมะเร็งจากสารพิษที่ส่งออกมากับควันที่แตกปลายเหตุ ดังนั้นบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสูบบุหรี่แต่ไม่ต้องการเสี่ยงภัยสุขภาพด้วย

นอกจากนั้นยังมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญไปด้วย การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีความจำเป็นที่ต้องซื้อบุหรี่ในรูปแบบที่ผ่านกระบวนการผลิตมาแล้ว ซึ่งอาจส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะในระยะยาว นอกจากนี้ยังสามารถระบุได้ว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าอาจช่วยลดการใช้งานบุหรี่ประเภทอื่น ๆ ซึ่งมีราคาแพงกว่า ทำให้มีผลเศรษฐกิจโดยรวมของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน

สุดท้ายแต่ไม่เหมือนสุดสุด ยังคงมีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย การใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าสามารถลดการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ทั่วไปได้ เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าไม่สร้างควันวิซาร์ด ทำให้ไม่มีกลิ่นขยะที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้สะสมอยู่ในสภาพแวดล้อม และยังลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไม้ที่ใช้ในการผลิตบุหรี่สุดแสง ซึ่งในทางกลับกันเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นส่วนตัวตลอดจนถึงสังคมโดยรวม

###ความปลอดภัยของบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้นเนื่องจากความปลอดภัยที่สูงกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่มีการเผาไหม้หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเมื่อใช้งานเป็นประจำ เมื่อเทียบกับบุหรี่ที่มีบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีที่อาจเกิดไฟไหม้หรือเปลี่ยนรูปได้ในแต่ละครั้งที่ใช้งาน ผู้บริโภคพบว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุด

การใช้บุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมน้อยกว่าการใช้บุหรี่แบบดั้งเดิม ในทางกลับกันบุหรี่แบบดั้งเดิมเป็นเสียงที่เกิดจากการเผาไหม้ที่มีสารกับมูลฝอยต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้มีฝุ่นละอองและสารพิษลอดออกมาแพร่กระจายในอากาศ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพเช่นโรคระบบทางเดินหายใจ ปัญหาสุขภาพผิวพรรณ

นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดระดับอายุในการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่จำเพาะเจาะจงว่าควรให้เฉพาะกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเพื่อป้องกันการนำไปใช้งานกับผู้ที่อายุต่ำกว่านี้ที่อาจไม่มีการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในร่างกายคนเด็กโครงสร้างอวัยวะ ตัวประสงค์ดังกล่าวเพื่อให้บุคคลที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าสามารถมีชีวิตที่หมั่นเพียรและปลอดภัยมากที่สุดเป็นไปได้

ผลกระทบต่อสุขภาพ

บุหรี่ไฟฟ้ามีผลกระทบต่อสุขภาพของเราอย่างมากมาย ด้วยสารเคมีที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้า สามารถทำให้เกิดอาการหอบหืด การหายใจมีปัญหา และหยุดหัวใจทำงานได้ ซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายต่อชีวิตของเรา

บุหรี่ไฟฟ้ายังมีสารเคมีอื่นที่เรียกว่านิโคทีน (Nicotine) ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เรามีความติดหมาย นิโคทีนนี้ก่อให้เกิดการเสพติดที่รุนแรง และอาจทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอาการซึมเศร้าและวิตกกังวล

การเสียสละเวลาในการใช้บุหรี่ไฟฟ้าอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพในด้านร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง เช่น ชีพจรอัตราเร็วขึ้น อยู่ในภาวะเครียดบ่อยครั้ง และลดความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในสรุป การใช้บุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพที่ร้ายแรง เราควรปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อสุขภาพของเราเอง และควรพิจารณาให้ดีก่อนที่จะเริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้า เพราะสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าคุณคิด