เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา การประกอบพิธีงานศพในสังคมไทยเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นทั้งการตั้งแต่งคำพระ การดำเนินการจัดงานให้เท่าที่เป็นไปได้ แต่ที่ยิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือการตกแต่งดอกไม้งานศพ เชื่อมั่นเต็มใจว่าผู้พึ่งสูญเสียจะได้รับการเสด็จพร้อมกับความสงบสุขที่ร่มเย็นจากวัสดุล้ำค่าแห่งดอกไม้ที่ถูกเลือกมาอย่างพิถีพิถัน ดอกไม้งานศพนั้นไม่เพียงเป็นแค่สัญลักษณ์ของความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกิจของงานศพ แต่ยังเป็นเครื่องสือหรือกล่าวของคำปฏิญาณที่กำลังจะส่งต่อ ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึง ดอกไม้งานศพ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์แห่งความสวยงามในพิธีพระเจ้าถวายน้ำพระบาทสะเด็ดแห่งการไร้กำหนดองค์ หรือที่เรียกว่า พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาองค์ โดยกับทุกบทกาลในวัฒนธรรมไทย รายละเอียดต่อไปพร้อมกับความสำคัญที่งานศพมีกับการตกแต่งดอกไม้งานศพในสังคมไทย

ดอกไม้ที่ใช้ในงานศพ

ประวัติความเป็นมาของดอกไม้งานศพ

ดอกไม้งานศพมีความสำคัญอันมากมายในประเทศไทยเนื่องจากการเชื่อว่าเป็นการแสดงความอัศจรรย์และความเคารพต่อผู้เสียชีวิตในการถอนดอกไม้ขึ้นไปสักการะภายในห้องใส่ศพ ดอกไม้งานศพมีรากที่ลึกซึ้งในประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทย โดยประวัติความเป็นมาของดอกไม้งานศพมีทั้งประวัติศาสตร์และเชื่อมั่นของคนไทยในการการดูแลผู้ที่เสียชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ จึงทำให้การใช้ดอกไม้งานศพกลายเป็นทางเลือกอันเป็นที่ยอมรับในการแสดงความเสียใจและความอาลัยในสิ่งสำคัญครั้งสุดท้ายในชีวิตของผู้ถูกสักการะ

หากพิจารณาสายตามาตรฐานวัฒนธรรมไทย จะพบว่าการจัดดอกไม้งานศพยังคงความสำคัญจากอดีตมาอย่างยาวนาน ในสมัยก่อนการใช้ดอกไม้งานศพส่วนใหญ่พบเฉพาะในพิธีศาสนาทางพุทธศาสนา แต่พอไปสู่สมัยใหม่เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในวัฒนธรรมไทยเริ่มมีการจัดงานศพในเลาส์สไตล์ต่างๆ อาทิเช่น สมุดดำ สมาพิธีเชิญไทย และจิตอาสาที่เกิดขึ้นในทุกมุมของประเทศไทย ทำให้การใช้ดอกไม้งานศพไม่เพียงแค่เป็นเพียงพอ แต่มีความหลากหลายและความลึกซึ้งที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและค่านิยมของคนไทยในแต่ละภูมิภาคที่พัฒนาขึ้น

ดอกไม้งานศพส่วนใหญ่จัดตามสีหรือลักษณะของดอกไม้ โดยแต่ละสีและลักษณะของดอกไม้จะสื่อถึงความหมายที่แตกต่างกันไป หลายคนจึงมีความสนใจที่จะเลือกดอกไม้งานศพให้เพียงพอกับบุคคลที่สละชีวิต เช่น ดอกกุหลาบแดงแทนความรักและความซื่อสัตย์ ดอกดาจูแทนความหมายของความผูกพัน และดอกจำปาสีขาวแทนความเป็นกันเองและกำหนดหลักตน เฟื่องจากนี้ การเลือกใช้ดอกไม้งานศพเป็นส่วนสำคัญที่สามารถแสดงออกถึงความรักและความอดทนในการช่วยเหลือในทางครอบครัวและสังคมไทย อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์และความพิเศษของบุคคลที่ถูกสักการะเอง ซึ่งเป็นแสงที่อยู่ในใจของคนไทยตลอดไป

ความสำคัญและความหมายของดอกไม้งานศพ

ดอกไม้งานศพมีความสำคัญและความหมายอันดีงามในวัฒนธรรมไทย มันแทนความสงบอวยพรและความเสียใจที่เกิดขึ้นในงานศพ ดอกไม้เหล่านี้สำคัญอย่างมากในการแสดงออกถึงความรักและความเคารพต่อบรรพชาติของบุคคลที่จากไปแล้ว

ดอกไม้งานศพมีความหมายของความกตัญญูและการเสียใจต่อญาติและเพื่อนสนิทที่เสียชีวิตไป มันเป็นการแสดงถึงการเชื่อในวิถีชีวิตหลังความตาย และเป็นการเชื่อว่าจะมีความสุขและความเจริญอยู่ในที่สูงสุด

ดอกไม้งานศพยังมีความสำคัญในการบูชาและสละสิทธิเสียตัวเงางาม บุคคลที่รับสิทธิตนเองข้างต้นจะได้รับการเชิญชวนให้มาย้อมกับพวกเขาและประทับใจความสวยงามของร่างกายช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่

Section 3

In progress…

สัญลักษณ์และหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้งานศพ

ดอกไม้งานศพเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพิธีการชุดสวมใส่ผ้าขาวและดอกไม้ในงานศพในวัฒนธรรมไทย ดอกไม้ในงานศพมีหลายสายพันธุ์และลักษณะที่แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่จะใช้ดอกไม้ต่าง ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ของความสวยงามและความบริสุทธิ์ เช่น ดอกกุหลาบสีขาวหรือดอกหางนกยูง

ในทางธรรมาภิบาล ดอกไม้งานศพเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเทือกเข้าร่วมพิธีในการพลิกซาอุทิศตนเพื่อเผยแพร่คุณค่าทางธรรม ด้วยความสวยงามและกลิ่นหอมของดอกไม้ ดอกไม้งานศพได้เป็นตัวแทนของการสงบปราถนาความสงบและความสุขสมานต์ในการตาย

เนื่องจากดอกไม้ในงานศพมีความสวยงามและมีสีสันอันงดงาม ธรรมาภิบาลไทยพับเก็บดอกไม้เหล่านี้เพื่อแสดงความเคารพแก่ผู้ตายและเชื่อมโยงตัวแทนของความสวยงามให้กับทุกคนในช่วงหนึ่งของการใช้ชีวิต ดังนั้น การใช้ดอกไม้ในงานศพเป็นการแสดงถึงคุณค่าและความประทับใจที่ตกทลายจากการดูแลงานและการแสดงความเกรงขามแก่ผู้เสียชีวิต อย่างน้อยแต่ก็เป็นอาทิตย์เดียว

0%
0%